Usługi budowlane

Prace budowlane

 • prace ziemne
 • fundamenty
 •  stawianie murów
 • budowa stropów
 • ocieplanie budynków
 • izolowanie budynków

Usługi dekarskie

 • wiezby dachowe
 • krycie dachów blachami profilowanymi, rabkiem, blacha tytan-cynk, blachy, miedziane, gont bitumiczny, papa termozgrzewalna
 • orynnowanie
 • obróbki
 • remonty już istniejących dachów